Symptoma

Patient File
Raġel, Mara, Interesswali, Sex unknown, {{age}} years unknown age
Unknown: Sex, Age
Delete all reported symptoms
Delete all negated symptoms
Delete all unsure symptoms
Possible Causes
{{formatConfidence(confidence)}} Confidence
⚕ Symptoma hija primarjament sistema ta’ tfakkira għall-użu minn professjonisti tal-mediċina. Meta tuża din il-websajt tifhem u taċċetta bis-sħiħ li ma għandhiex tintuża bħala sistema dijanjostika għat-teħid ta' deċiżjonijiet. Din assolutament ma għandhiex tintuża biex tinkiseb, tinbidel jew tiġi ssostitwita dijanjożi klinika minn professjonist fil-kura medika. Dejjem huwa l-professjonist mediku li għandu jagħmel id-dijanjożi finali. L-informazzjoni medika mogħtija f'din il-websajt hija ta' natura ġenerali u ma tistax tissostitwixxi l-parir ta' professjonist mediku (pereżempju tabib jew konsulent kwalifikati)! Informazzjoni mill-internet tista’ u M'GĦANDHIEX tintuża biss biex toffri jew tagħti opinjoni medika jew inkella tiġi pprattikata l-mediċina.